HUR FÖRVARAR MAN OLIKA OSTAR?

Att förvara mat är ingen vetenskap. Allt för ofta slänger vi mat som går att använda.

 

När det gäller ost finns det ingen regel för alla ostar, man mäste först se vilken ost det handlar om. Vi behandlar det här ämnet utifrån vårt sortiment.

 

Det finns för oss :

MILDA OSTAR, från färsk till en lagring på max

30 veckor, och

STARKA ostar, alla ostar som har lagrats längre.

 

MILDA OSTAR kan man dela in i :

- Milda mjukostar

- Milda hårdostar

 

MILDA MJUKOSTAR :

För alla mjuka ostar tipsar vi om en yttersta hållbarhet på 3 veckor. Det beror på att sådana ostar kan torka ut och då har en viktig del av smaken, som finns i ostfettet, försvunnit. I den här gruppen finns färskost, men också Brie, kittostar, samt mögelostar.

 

MILDA HÅRDOSTAR :

Alla hårdostar kan förvaras längre än vad man tror, om du bara underhåller dem. Det krävs att du är uppmärksam på mögelbildning. När det inträffar, är det bara att hyvla eller skära bort möglet plus 1 cm omkring. Möglet har svaga rötter som inte kan tränga sig in i (vanligtviss) feta ostar, det lägger sig bara på ytan. Men det är synd om en

stor yta förstörs av möglet. Efter du har tagit bort möglet kan du förvara eller äta resten av osten utan problem.

Underhållet krävs att du öppnar din ostförpackning regelbundet för att leta efter mögel. På så sätt kan du lagra din milda hårdost tills den blir ännu mer smakrik.

 

STARKA HÅRDOSTAR

- De här ostarna har redan tappat så pass mycket fukt att underhållet behöver inte vara så intensivt längre. Men kolla regelbundet, man vet aldrig…

 

HÅRDOSTFÖRVARING UNDER LÄNGRE TID :

OSTFÖRVARINGSPLATSER:

 

MILDA OSTAR :

I kylskåpet, helst i grönsakslådan. Ta fram osten eller en bit av den i sin förpackning en timme innan du äter den. Ta bort förpackningen precis när du ska äta den. Och täck osten omdelbart efter. Frysa aldrig en ost (för smakens skull). Visa bakterier som ger smak till osten dör under 0 gr och om du förpackar osten rätt behöver du aldrig frysa en ost.

 

STARKA HÅRDOSTAR :

I kylskåpet, skafferi eller (jord)källare. Osten kan förvaras utanför kylskåpet, men i max 15 gr och rätt förpackad. Fördelen är att du redan har den på "ättemperatur", den behöver inte "dekanteras".

HUR FÖRPACKAR MAN EN OST ?

Luft är matens fiende, också ostens fiende. I luften finns mikroorganismer som förstör ostens yta med mögel. ( Men möglet tränger sig inte in i osten, det har för svaga rötter och ostens fett tilåter inte det). Luft förhindras komma i kontakt med ostens yta när du förpackar osten på rätt sätt. Sen måste osten kunna andas också. En ost tappar fukt hela tiden, en kombination av vatten, fett och vassle.

 

De 2 åtgärderna kombineras , när man använder ostpapper. Den här typen av förvaringspapper används i alla hollands ca 500 ostbutiker, amt i vanliga mataffärer. Ostpapper består av 2 lagar : ett innanlager som består av finperforerad plast som låter osten andas och ett ytterlager som består av vaxpapper, som skyddar osten mot bakterieintrång.

Vi har det pappret förstås.

 

Om man inte har det här pappret kan man använda folie, aluminium eller plast-gladpack. Platt på osten, tryck bort all luft, du kväver osten nu och då gäller det att kolla efter mögel rätt så ofta.

 

En vakuummaskin (tips : Obh Nordika) , food sealer, funkar också, speciellt för långtidsförvaring.

 

Plastpåse : svenskarna’s favorit. Det går, men bara under kort tid (hushållsost till nästa vecka). Eftersom en plastpåse tillåter luft att strömma fritt, rekommenderar vi det inte.

 

LUGN : HÅRDOST KAN FÖRVARAS LÄNGE :)

©2021 Gamla Amsterdam|Hornsgatan 39A, 11849 Stockholm|t: 0733423721|max.rovers@gamla-amsterdam.se